Reference

Rodinný dům, Hájek – Karlovy Vary (2020)

Výroba krovů a montáž vázaného valbové střechy s prkenným pobytím půdy a střechy